MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE

tel.: +48 13 443 51 82   |   tel.: +48 13 446 52 04   |   mail: info@mosir-jaslo.pl

KONTRAST

CZCIONKA

Korty tenisowe

Korty tenisowe

Czynne: Pn. – N. w godz. od 7.00 – 22.00;

REZERWACJA: tel. 510 102 681

MOSiR Jasło posiada dwa nowoczesne, ogrodzone i oświetlone ziemne korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej czerwonej, z przynależną częścią widowni z miejscami siedzącymi dla 92 osób oraz ścianą treningową. Korty posiadają wmontowaną w nawierzchnię wodną instalację zraszającą, co umożliwia zapewnienie komfortowych warunków gry, ze względu na właściwie przygotowanie nawierzchni ceglanej. Ogrodzenie obiektu jest zasłonięte specjalnymi „wiatrołapami”, poprawiającymi komfort gry podczas wiatru. Korty tenisowe czynne są cały tydzień w godz. od 7-22 (sezon trwa od 1 kwietnia do 31 października). Użytkownik korzysta z kortów na zasadach przewidzianych w regulaminie kortów tenisowych.

Nawierzchnia z mączki ceglanej jest najczęściej występującą nawierzchnią w naszym kraju. Uzyskujemy bardzo dobrą wytrzymałość, dynamikę kortu jak i jego przepuszczalność w czasie deszczu oraz zwrot w ciepłe dni. Korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej są przede wszystkim bezpieczne , gdyż ryzyko urazu na nich jest znikome, dzięki naturalnej amortyzacji i poślizgowi.

Mączka ceglana to nawierzchnia tenisowa najbardziej znana i rozpowszechniona w Polsce ze względu na swoją tradycję. Do renowacji kortów przed sezonem jak również w trakcie ich eksploatacji używamy materiały najwyższej jakości, co gwarantuje, że kort tenisowy posiada doskonałe parametry sportowe (naturalne odbicie piłki, poślizg, dynamika gry , dobrą elastyczność.) oraz użytkowe (odpowiednia przepuszczalność wody, właściwą twardość).

Regulamin Kortów Tenisowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle

 1. Obiekty od 7.00 do 22.00. Przebywanie na obiekcie kortów tenisowych poza w/ w godzinami jest zabronione.
 2. Z obiektu kortów tenisowych Kortów Tenisowych przy ul. Sikorskiego 15 w Jaśle są zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle.
 3. Przebywanie na terenie obiektu Kortów Tenisowych dozwolone jest wyłącznie w godzinach ich funkcjonowania tj. w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, we wszystkie dni tygodnia w godzinach można korzystać wyłącznie w sposób do tego przeznaczony/ gry singlowe , deblowe , zajęcia edukacyjne/.
 4. Każdy korzystający z obiektu kortów tenisowych ma obowiązek posiadania obuwia sportowego / bezwzględnie na gładkich spodach/, sprzętu tj. rakiety tenisowej oraz piłek. MOSiR zabezpiecza siatki tenisowe oraz zamontowane na stałe linie .
 5. Korzystanie z obiektów kortów tenisowych jest o d p ł a t n e. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Dyrektor MOSiR wydając stosowne zarządzenie, które stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 6. Rezerwacji można dokonać:

  – telefonicznie jedynie na co najwyżej 1 dwugodzinny termin z wyprzedzeniem do 7 dni.

  Uwaga! W przypadku 2 krotnego nie skorzystania z wcześniej zarezerwowanych godzin rezerwacja telefoniczna na dane nazwisko nie będzie przyjmowana.

  – wyłącznie osobiście u pracownika obsługującego obiekt na terminy z wyprzedzeniem dłuższym niż 7 dni i na więcej niż 1 dwugodzinny termin po dokonaniu opłaty 100% za zarezerwowane godziny. Dotyczy to zarówno rezerwacji indywidualnych jak również rezerwacji dokonywanych przez kluby, szkoły nauki gry w tenisa. Opłatę za rezerwację czyli iloczyn ilości zarezerwowanych godzin korzystania z kortu tenisowego w danym miesiącu i ceny z cennika korzystania z kortów można opłacić osobiście u pracownika przyjmującego rezerwację gotówką bądź karnetem zakupionym na obiekcie krytej pływalni.

  Opłata za rezerwacje nie podlega zwrotowi.
   
  • Opłata za rezerwację może zostać zaliczona na poczet innych terminów niż ustalono pierwotnie na zasadach wymienionych w punkcie c) i d) regulaminu.
  • Rezerwacji można dokonać wyłącznie w bieżącym miesiącu tj. np. 1 maja czy 15 maja możemy zarezerwować kort na wybrane godziny w miesiącu maju.
  • W przypadku braku możliwości skorzystania z zarezerwowanego kortu z powodu złej pogody /opady deszczu/, zawodów czy innych przyczyn leżących po stronie ośrodka zarezerwowane godziny korzystający może przepisać na inny wolny i uzgodniony z pracownikiem obsługi termin. Osoba posiadająca rezerwację ma obowiązek podać numer rezerwacji bądź okazać karnet rezerwacji kortów (od miesiąca maja) pracownikowi MOSiR-u w celu naniesienia korekty rezerwacji.
  • W przypadku wcześniejszego – 48 godzin – odwołania zapłaconej rezerwacji kortów korzystający może przepisać na inny wolny i uzgodniony z pracownikiem obsługi termin. Osoba posiadająca rezerwację ma obowiązek podać numer rezerwacji bądź okazać karnet rezerwacji kortów (od miesiąca maja) pracownikowi MOSiR-u w celu naniesienia korekty rezerwacji.
  • W przypadku nie odwołania zarezerwowanych godzin w terminie 48 godzin, godziny te traktowane będą jako wykorzystane przez rezerwującego.
  • Dopuszcza się możliwość rezerwacji stałych godzin korzystania z obiektu kortów tenisowych przez zakłady, instytucje i inne podmioty po zawarciu stosownej umowy i wniesieniu 100 % opłaty za zarezerwowane godziny , podobnie jak korzystający indywidualnie
 7. Korzystający z kortów mają obowiązek przygotowania /zatarcia/ najmowanego kortu po zakończeniu do gry. Czas niezbędny na zatarcie kortu wliczany jest do czasu najmu obiektu.
 8. W sytuacji rozpoczęcia gry przez korzystającego i załamania się pogody istnieje możliwość przełożenia pozostałego czasu gry na inny wolny termin w przypadku gdy nie przekroczono połowy zarezerwowanego czasu gry.
 9. W opłacie za korzystanie z kortów tenisowych zawarta jest możliwość skorzystania z natrysku mieszczącego się w holu hali sportowej.
 10. Opłata za korty ze zniżką przysługuje jeżeli z kortu korzystają dwie osoby uprawnione do zniżki czyli dzieci od lat trzech, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, pomaturalnych, studenci, renciści i emeryci za okazaniem ważnej legitymacji, osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.
 11. W przypadku braku pracownika obsługi obiektu kortów, który jednocześnie obsługuje inne obiekty należy go przywołać poprzez urządzenie domofonowe mieszczące się na słupku obok wejścia na obiekt.
 12. Na terenie obiektu Kortów Tenisowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz przebywania w stanie nietrzeźwym. Niedozwolone jest wprowadzanie rowerów oraz psów na obiekt kortów tenisowych.
 13. Osoby niszczące z premedytacją urządzenia kortów tenisowych , nawierzchnię, siatki, ogrodzenie i inne jego elementy będą pociągane do odpowiedzialności finansowej przez odpowiednie organy/ Straż Miejska, Policja, Prokuratura/.
 14. Wszystkie uwagi , nieprawidłowości w funkcjonowaniu kortów , a szczególnie wypadki należy natychmiast zgłaszać pracownikowi obsługującemu obiekt lub kierownictwu MOSiR –u.
 15. Wszyscy korzystający z obiektu Kortów Tenisowych winni posiadać ubezpieczenie NW. MOSiR Jasło nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia – wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Placeholder
Kup bilet!
Akceptujemy karty