Przetarg nieograniczony na:,, Świadczenie usług serwisu sprzątającego obiekt Krytej Pływalni oraz pozostałych obiektów MOSiR Jasło ''.

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Odpowiedzi na pytania /3 strony/
  4. Modyfikacja treści SIWZ do przetargu na świadczenie usług serwisu sprzątającego Krytą pływalnię oraz pozostałe obikety.
  5. Informacja z otwarcia ofert.
  6. Załącznik do informacji z otwarcia ofert.
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.