Kontrast

Czcionka

Kryta pływalnia

Czynna:
codziennie
w godz. 6.00 – 22.00

Nowoczesny architektonicznie i technologicznie obiekt stanowiący swojego rodzaju kompleks świadczący usługi nie tylko sportowo-rekreacyjne lecz także rozrywkowe. Usankcjonowaniem powyższych przymiotów było przyznanie obiektowi przez Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników za rok 2002 prestiżowych nagród:

Nagroda I stopnia BUDOWA ROKU PODKARPACIA
wyróżnienie w skali kraju BUDOWA ROKU 2002

Obiekt posiada homologację Polskiego Związku Pływackiego nr PZP/251/2002 , która umożliwia organizacje imprez sportowych oraz przeprowadzanie zawodów pływackich.

Szereg pozytywnych opinii w lokalnej i krajowej prasie świadczy o niestandardowych właściwościach obiektu i jego zaawansowaniu technologicznym.

W technologii uzdatniania wody basenowej zastosowano ozonowanie, które pozwala na poprawienie właściwości fizykochemicznych wody.

W obiekcie, podobnie jak w całym MOSiR Jasło funkcjonuje zintegrowany elektroniczny system obsługi klienta ESOK, który pozwala na dowolność wyboru i czas pływania, czy korzystania z innych dostępnych w nim atrakcji i rozliczanie się na podstawie zakupionych wcześniej karnetów na okaziciela. Pozwalają one na bezgotówkowe korzystanie z wszystkich naszych obiektów dodatkowo oferując rabat.

Do dyspozycji jest również widownia, a dla zmotoryzowanych parking samochodowy oraz zatoczka dla autokarów.

W obiekcie pływalni oferujemy szeroki wachlarz usług:

BASENY

Rekreacyjny 31,0 - 32,0°C

 • nieregularny kształt wynikający z umiejscowienia w nim niecki wypadowej zjeżdżalni wodnej oraz atrakcji wodnych o wymiarach ok. 12,5 m x 8 m i zróżnicowanej głębokości 0,80 – 1,05 m
 • zjeżdżalnia wodną o długości 105 m , której punkt startowy znajduje się na wysokości 9,5 m w wieży
 • masażery i bicze wodne: po dwa gejzery wodne, przeciwprądy do nauki pływania, dysze masażu zarówno dolnych jak i górnych części ciała
 • maksymalna pojemność: 40 osób jednocześnie

Pływacki 27,5 - 28,0°

 • wymiary: 25 m x 12, 5 m , głębokość: 1,20 – 1,80 m (łagodna równia pochyła)
 • maksymalna pojemność: 60 osób jednocześnie

Whirlpool 35,0 - 36,0°

 • średnica wanny: 2,50 m
 • dysze do masażu wodnei powietrzne
 • maksymalna pojemność: 10 osób jednocześnie

SAUNY FIŃSKIE

SAUNA PAROWA

GABINET REHABILITACJI I MASAŻU

KAWIARNIA

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDZALNI WODNEJ

Zjeżdżalnia jest dostępna dla wszystkich użytkowników z wyjątkiem tych, którzy nie odbyli ćwiczeń oswajających z wodą oraz osób posiadających podstawowe umiejętności pływackie.
Należy stosować się ściśle do poleceń ratowników, pracowników obsługi basenu oraz sygnalizacji świetlnej na wieży; zielone światło oznacza – zjazd, czerwone – oczekiwanie.
Zabrania się ślizgów w pozycjach:

 • „głową w dół”
 • „na stojąco”
 • „na brzuchu”
 • „na stopach”
 • „na kolanach”

Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej lub półleżącej.
Podczas zjazdów zabrania się:

 • zjazdów grupami
 • zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni

Nie dozwolony jest zjazd z ostrymi przedmiotami, itp.
Zabrania się biegania po schodach wieży zjeżdżalni oraz zmuszania innych użytkowników do wykonywania zjazdu.
Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca i krążenia oraz szczególnie wrażliwych na nagle przeciążenia.
Zabronione jest samodzielne (bez opiekuna) korzystanie ze zjeżdżalni dzieciom poniżej 10-ciu lat.
Oczekiwanie na zjazd ok. 40sek.
Zejście schodami jest dozwolone jedynie przy barierce.
Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej.
Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni i opuścić basen hamujący.
W razie wypadku spowodowanego nie przestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni
wszelka odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Uwaga! ZJAZD NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Placeholder
Akceptujemy karty