Kryta pływalnia

Czynna:
codziennie
w godz. 6.00 – 22.00

Nowoczesny architektonicznie i technologicznie obiekt stanowiący swojego rodzaju kompleks świadczący usługi nie tylko sportowo-rekreacyjne lecz także rozrywkowe. Usankcjonowaniem powyższych przymiotów było przyznanie obiektowi przez Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników za rok 2002 prestiżowych nagród:

Nagroda I stopnia BUDOWA ROKU PODKARPACIA
wyróżnienie w skali kraju BUDOWA ROKU 2002

Obiekt posiada homologację Polskiego Związku Pływackiego nr PZP/251/2002 , która umożliwia organizacje imprez sportowych oraz przeprowadzanie zawodów pływackich.

Szereg pozytywnych opinii w lokalnej i krajowej prasie świadczy o niestandardowych właściwościach obiektu i jego zaawansowaniu technologicznym.

W technologii uzdatniania wody basenowej zastosowano ozonowanie, które pozwala na poprawienie właściwości fizykochemicznych wody.

W obiekcie, podobnie jak w całym MOSiR Jasło funkcjonuje zintegrowany elektroniczny system obsługi klienta ESOK, który pozwala na dowolność wyboru i czas pływania, czy korzystania z innych dostępnych w nim atrakcji i rozliczanie się na podstawie zakupionych wcześniej karnetów na okaziciela. Pozwalają one na bezgotówkowe korzystanie z wszystkich naszych obiektów dodatkowo oferując rabat.

Do dyspozycji jest również widownia, a dla zmotoryzowanych parking samochodowy oraz zatoczka dla autokarów.

W obiekcie pływalni oferujemy szeroki wachlarz usług:

BASENY

Rekreacyjny 29,0 - 29,5°C

 • nieregularny kształt wynikający z umiejscowienia w nim niecki wypadowej zjeżdżalni wodnej oraz atrakcji wodnych o wymiarach ok. 12,5 m x 8 m i zróżnicowanej głębokości 0,80 – 1,05 m
 • zjeżdżalnia wodną o długości 105 m , której punkt startowy znajduje się na wysokości 9,5 m w wieży
 • masażery i bicze wodne: po dwa gejzery wodne, przeciwprądy do nauki pływania, dysze masażu zarówno dolnych jak i górnych części ciała
 • maksymalna pojemność: 40 osób jednocześnie

Pływacki 27,5 - 28,0°

 • wymiary: 25 m x 12, 5 m , głębokość: 1,20 – 1,80 m (łagodna równia pochyła)
 • maksymalna pojemność: 60 osób jednocześnie

Whirlpool 35,0 - 36,5°

 • średnica wanny: 2,50 m
 • dysze do masażu wodnei powietrzne
 • maksymalna pojemność: 10 osób jednocześnie

Wanna z hydromasażem SPA 35,0 - 36,5°C

 • wymiary: 2,0 x 2,4 m
 • dysze do masażu różnych części ciała i własne oświetlenie o zmiennej barwie
 • własny system uzdatniania i ozonowania wody
 • maksymalna pojemność: 6 osób jednocześnie

SAUNY FIŃSKIE

SAUNA PAROWA

GABINET REHABILITACJI I MASAŻU

KAWIARNIA

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR w JAŚLE

 1. Pływalnia jest otwarta codziennie w godz. 6.00 – 22.00
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu, np.: zespołu sauny oraz solarium, zjeżdżalni należy zapoznać się z odpowiednim regulaminem oraz instrukcją obsługi.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na obiekcie muszą podporządkować się komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł, stosować się do poleceń ratowników oraz dostosować się do sygnalizacji urządzeń.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  • wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi itp. oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • przebywania zwierząt,
  • palenia papierosów,
  • biegania po obejściach i przybaseniu oraz skoków do wody w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  • używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony,
  • wskakiwania do rury zjeżdżalni głową w dół,
  • przekraczania oznaczonej granicy – osobom nie umiejącym pływać,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni,
  • zakłócania spokoju, wypoczynku i kąpieli innych osób, np.: popychania i wrzucania innych osób do wody;
  • zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni.
 5. Wchodzący na hale basenową, czy to zespołu szatniowego (strefa mokra) zobowiązany jest do zmiany obuwia na obuwie typu „japonki”. Obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni holu głównego wraz z wierzchnim okryciem.
 6. Osoby korzystające z basenu oraz sauny obowiązuje noszenie stroju kąpielowego (w basenie pływackim wymagany jest czepek)oraz umycie się przed wejściem do basenu pod natryskiem wraz z dezynfekcją stóp. W przypadku użycia kosmetyków do lub po opalaniu się w solarium należy skorzystać z natrysku przed wejściem do basenu.
 7. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać i kąpać się na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników. Po wejściu na strefę basenową opiekun zobowiązany jest do skontaktowania się z ratownikiem WOPR w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli przez grupę.
 9. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 10. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybice, brodawice, rumień róży itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie, a także osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania tych osób na basenie dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Po skorzystaniu z WC należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 13. Wszelkie skaleczenia, urazy i wypadki oraz zaobserwowane nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi WOPR (osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem „WOPR” i czapkę ratownika).
 14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy obowiązujących na terenie pływalni regulaminów będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania wykroczeniowego.
 15. W trakcie przeprowadzania zawodów pływackich zastrzega się prawo wyłączenia niektórych punktów zapisu powyższego regulaminu – obowiązuje wówczas regulamin zawodów oraz zalecenia organizatorów.
 16. Odpłatność: do korzystania z pływalni uprawnione są osoby mające bilet wstępu – transponder, karnet lub kartę wolnego wstępu; rozliczenie pobytu na hali basenowej, w saunie oraz solarium odbywa się w oparciu o opłatę oraz cennik zatwierdzony przez Dyrekcję MOSiR w Jaśle.
 17. Odpowiedzialność:
  • Dyrekcja MOSiR Jasło nie ponosi odpowiedzialności za zgubione oraz skradzione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze. Znalezione przez personel rzeczy można odebrać (do 30 dni od daty pozostawienia) u Kierownika.
  • Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest uiścić opłatę karną w wysokości 80,00 PLN.
  • Dyrekcja MOSiR Jasło nie odpowiada za wypadki powstałe wskutek nieprzestrzeganiem regulaminu.
 18. Skargi i wnioski należy składać Kierownikowi obiektu; „Księga skarg i wniosków” znajduje się w kasie pływalni.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDZALNI WODNEJ

Zjeżdżalnia jest dostępna dla wszystkich użytkowników z wyjątkiem tych, którzy nie odbyli ćwiczeń oswajających z wodą oraz osób posiadających podstawowe umiejętności pływackie.
Należy stosować się ściśle do poleceń ratowników, pracowników obsługi basenu oraz sygnalizacji świetlnej na wieży; zielone światło oznacza – zjazd, czerwone – oczekiwanie.
Zabrania się ślizgów w pozycjach:

 • „głową w dół”
 • „na stojąco”
 • „na brzuchu”
 • „na stopach”
 • „na kolanach”

Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej lub półleżącej.
Podczas zjazdów zabrania się:

 • zjazdów grupami
 • zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni

Nie dozwolony jest zjazd z ostrymi przedmiotami, itp.
Zabrania się biegania po schodach wieży zjeżdżalni oraz zmuszania innych użytkowników do wykonywania zjazdu.
Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca i krążenia oraz szczególnie wrażliwych na nagle przeciążenia.
Zabronione jest samodzielne (bez opiekuna) korzystanie ze zjeżdżalni dzieciom poniżej 10-ciu lat.
Oczekiwanie na zjazd ok. 40sek.
Zejście schodami jest dozwolone jedynie przy barierce.
Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej.
Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni i opuścić basen hamujący.
W razie wypadku spowodowanego nie przestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni
wszelka odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Uwaga! ZJAZD NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Akceptujemy karty