Kontrast

Czcionka

Boiska plażowe

Boiska plażowe

Czynny: latem codziennie
w godzinach od 10.00 – 20.00

Boiska plażowe znajdują się w obrębie kompleksu basenu otwartego i czynne są równolegle z nim latem każdego roku. Umiejscowienie ich nieco głębiej pozwala na swobodne rozgrywki zdala od zgiełku kąpiących się. Wykonane są zgodnie z poniższym opisem.

Boisko

 1. wymiary boiska to 16 X 8 m , czyli dwie połowy po 8 X 8 m .
 2. nie ma linii środkowej.
 3. linie wyznaczające boisko, to taśmy o szerokości 5 – 8 cm
 4. słupki są umieszczone w odległości 0,7 – 1,0 m od linii bocznych
 5. teren do gry musi być przygotowany na zniwelowanym piasku, o możliwie płaskiej i jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotów mogących spowodować kontuzje zawodników
 6. dla oficjalnych spotkań międzynarodowych warstwa piasku musi mieć co najmniej 30 cm głębokości piasek musi być drobnoziarnisty
 7. boisko nie może stwarzać dla zawodników niebezpieczeństwa kontuzji
 8. linie muszą być koloru kontrastującego z piaskiem (zalecany ciemnoniebieski)
 9. linie powinny być wykonane ze sznurków lub taśm o dużej trwałości
 10. siatka posiada długość 8,5 m , a umieszczone na niej taśmy po 5 – 8 cm . Na taśmach dolnej i górnej mogą być reklamy sponsorów.

Gra zdeterminowana jest przez podłoże. Podczas gry, odbywającej się na otwartej przestrzeni, dodatkową trudność stanowi tor lotu piłki (brak punktów odniesienia jak w sali sportowej), lub też nieoczekiwane zmiany jej prędkości i kierunku spowodowane wiatrem. Mimo że większość elementów techniki występuje zarówno w hali, jak i na plaży, to jednak piłka siatkowa – plażowa posiada odrębne, zmodyfikowane przepisy gry. Różnice występują również w taktyce gry.

Piłka jest z innego materiału niż piłka do gry na hali. Ma mniejsze ciśnienie wewnątrz piłki, które wynosi 0,175 – 0,225 kg/cm2. Pozostałe parametry piłki są podobne. Zalecany jest kolor żółty lub inny jasny. Piłka do oficjalnych rozgrywek siatkówki plażowej: MIKASA VLS 200.

Drużyna

 1. składa się z dwóch zawodników.
 2. nie ma trenera.
 3. przed rozpoczęciem spotkania zawodnicy z linii końcowej boiska muszą podbiec do siatki i przywitać się z przeciwnikami.
 4. obaj zawodnicy mogą rozmawiać z sędziami, prosić o czas i przerwę na odpoczynek.
 5. obaj zawodnicy po zawodach podchodzą do sędziów i dziękują im za prowadzenie spotkania


Zasady gry

 1. gra się do dwóch wygranych setów.
 2. piłka odbijana jest rękami, dłońmi lub całym ciałem
 3. celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, aby nie upadła we własnym polu gry
 4. piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywajacego, który zagrywa piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną
 5. zawodnicy mają 5 sek. na wykonanie zagrywki.
 6. zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną
 7. zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie (z wyjątkiem bloku)
 8. wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespól nie przebije piłki na stronę przeciwną
 9. Dwa pierwsze sety gra się do 21 punktów (każda akcja to punkt). W przypadku remisu w setach 1:1, gra się set trzeci do 15 punktów. We wszystkich setach wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego.
 10. w dwóch pierwszych setach po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów następuje zmiana stron boiska. Drużyny zmieniają strony i bez przerwy przystępują do dalszej gry.
 11. w trzecim decydującym secie drużyny zmieniają strony boiska po zdobyciu kolejnych pięciu punktów.
 12. w dwóch pierwszych setach jest przerwa techniczna po rozegraniu 21 punktów.
 13. w trzecim secie przerwy technicznej nie ma.
 14. we wszystkich setach zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek.
 15. wszystkie przerwy trwają po 30 sek. Przerwy mierzone są od momentu zajęcia krzesełek przez zawodników.
 16. dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie.
 17. zawodnicy nie mogą kiwać piłki.
 18. zawodnicy mogą przebić piłkę na drugą stronę (w przód i tył) siatki oburącz górą jedynie w taki sposób, że kierunek przebicia piłki jest prostopadły do linii ramion.
 19. w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników przeciwnych drużyn – nie jest to błędem.
 20. każde dotknięcie siatki jest błędem (z wyjątkiem przypadkowego dotknięcia siatki włosami).
 21. nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy mogą zajmować dowolne miejsce na boisku.


Kary

 1. za upomnienie (żółta kartka) nie ma kary, oprócz przegrania wymiany (punktu dla zespołu przeciwnego).
 2. nie ma kumulacji kar dla zawodników w meczu. W każdym secie zawodnik rozpoczyna grę z czystym kontem.

Pozostałe zasady gry w siatkówkę są podobne.

Technika odbić

 1. Nie wolno przyjmować zagrywki odbiciem górnym oburącz – „na palce”, można natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi częściami ciała.
 2. Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia – odbicia piłki „palcami” jednej lub obu rąk.
 3. Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz każdą inną częścią ciała.
 4. Jeśli atakujący nie zbija (mocne uderzenie w piłkę), obrońca nie może odbić piłki „palcami”. W takiej sytuacji, podobnie jak przy odbiorze zagrywki, obrońca musi odbić piłkę dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi częściami ciała.
 5. Wystawienie piłki do ataku w formie odbicia górnego („palcami”) może być również wykonane w wyskoku lub w tył – jeśli jest nienaganne („czyste”).
 6. Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem.
 7. Podczas wystawiania wskazane jest krótkie przetrzymanie piłki (przedłużony kontakt z piłką), które w grze na hali uznane byłoby za błąd „piłki niesionej”.
Akceptujemy karty