Kontrast

Czcionka

2018-09-17

BUDOWA TORU ROLKOWEGO - NARCIARSKIEGO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15, zaprasza do składania ofert na:

„Budowę toru rolkowego – narciarskiego na terenie MOSIR Jasło polegającą na utwardzeniu terenu nawierzchnią asfaltową

 

Dokumenty do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1  -  FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁACZNIK NR 2  -  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 3  -  WZÓR UMOWY

ZAŁACZNIK NR 4  -  PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 5  -  MAPA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Akceptujemy karty