MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE

tel.: +48 13 443 51 82   |   tel.: +48 13 446 52 04   |   mail: info@mosir-jaslo.pl

KONTRAST

CZCIONKA

2020-06-02

KRYTA PŁYWALNIA, SIŁOWNIA znów czynne, FUNKCJONOWANIE INNYCH OBIEKTÓW

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że począwszy od dnia 6 czerwca b.r. udostępnia kolejne obiekty sportowe tj Krytą Pływalnię oraz siłownię.

Niestety, będzie się to wiązało z pewnymi ograniczeniami, dlatego liczymy na wyrozumiałość.

ZASADY KORZYSTNIA Z OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W DOBIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

  1. Wchodząc do Krytej Pływalni w Jaśle należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w tym obiekcie w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. Informacje te są dostępne na tablicy  informacyjnej oraz na stronie: www.mosir-jaslo.pl.
  2. Każdy przychodzący do Krytej Pływalni powinien być świadomy zagrożenia związanego z możliwością zakażenia (skupisko osób) i sam nie może posiadać żadnych symptomów chorobowych. Woda basenowa poddawana ciągłemu procesowi technologicznemu nie stanowi zagrożenia, podobnie jak pomieszczenia saun, gdzie podwyższona temperatura uniemożliwia rozwój  koronawirusa.
  3. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r.  obiekt Krytej Pływalni może przyjąć połowę maksymalnego obłożenia tj. 60 osób. W całym obiekcie należy zachować 2 m odległości pomiędzy wszystkimi osobami. Na każdym torze nie może być więcej niż 4 pływających. W saunach nie więcej niż 2 osoby.  Należy ograniczać wzajemne kontakty do niezbędnego minimum. W związku z powyższym widownia pozostanie zamknięta. Po wysuszeniu należy niezwłocznie opuścić obiekt.
  4.  Wchodząc do obiektu należy mieć nałożoną maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos lub przyłbicę ochronną oraz zdezynfekować ręce przy drzwiach wejściowych. Przy kasie również są dostępne atomizery dezynfekcyjne. Ochronę twarzy należy zdjąć dopiero w przebieralni. Na hali basenowej nie jest możliwe korzystanie z maseczki, natomiast podczas wyjścia z szatni i przebieralni trzeba ją już nałożyć.  Należy ciągle kontrolować wzajemne odległości. Przy kasie może być obecna tylko jedna osoba, kolejna dopiero za wyznaczoną linią na posadzce.
  5. Każda szafka oraz otrzymany transponder są dezynfekowane. W pomieszczeniach sanitarnych są dostępne dozowniki środka dezynfekcyjnego, z których należy korzystać. Wszelki sprzęt pływacki należy dezynfekować u ratowników.

 

Życzymy bezpiecznego pływania i odpoczynku

 

 

HARMONOGRAM I ZASADY FUNKCJONOWANIA WSZYSTKICH OBIEKTÓW 

  

Akceptujemy karty