MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE

tel.: +48 13 443 51 82   |   tel.: +48 13 446 52 04   |   mail: info@mosir-jaslo.pl

KONTRAST

CZCIONKA

2018-11-09

IV NOCNE PŁYWANIE - AKCJA CHARYTATYWNA - DLA KONRADA

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – regulamin

IV NOCNE CHARYTATYWNE PŁYWANIE W JAŚLE

Jasło, 17/18 listopada 2018r.

 

ORGANIZATORZY:

 

Urząd Miasta w Jaśle,  MOSiR Jasło,  Klub Sportowy SPEED Jasło

Partner akcji - Starosta Jasielski

 

CEL IMPREZY:

-POMOC POTRZEBUJĄCEMU  - Konrad Gotfryd

-zorganizowanie zbiórki pieniężnej

-promocja zdrowego trybu życia, popularyzacja pływania

-promocja miasta Jasła

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Noc z 17/18 listopada 2017 (sobota/niedziela), godz. 18.00 - 2.00

Pływalnia MOSiR Jasło ul. Sikorskiego 15

 

PROGRAM ZAWODÓW:

18.00 –  oficjalne otwarcie imprezy

18-15-  rozpoczęcie IV Nocnego Charytatywnego Pływania  - na wszystkich torach bez kategorii

20.00  –  rozpoczęcie pływania w kategorii 1500m na torach 2,3,4,5

           - tory 1 , 6 dla płynących bez kategorii

22.00-      Ogłoszenie zwycięzców na 1500m

2.00   –   planowane zakończenie imprezy

 

 

 

ZGŁOSZENIA :

 1. dystans 1500m

 -   zgłaszają się internetowo ciborr@wp.pl, 

lub sms  – 606 267 207,

 - zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia, ewentualnie nazwę klubu

- oficjalne liczenie basenów przez sędziów -wolontariuszy

 

 - dla długodystansowców 10km w celu dokładnej weryfikacji przepłyniętych kilometrów zalecamy posiadanie SPORTTESTERÓW Pływackich ( zegarków   sportowych, które mierzą dystans )

 

2.  POZOSTALI UCZESTNICY:

 - zgłoszenia w dniu zawodów  - 17  listopada 2018r.

- opłata startowa na miejscu, w biurze zawodów, która będzie przekazana dla Konrada

  -  10zł dzieci, 

   - 20zł dorośli,

  -  30zł w kategorii 1500m i 10km

W imprezie mogą wziąć udział dzieci i dorośli.

 - każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę od rodziców/prawnych opiekunów  lub są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów

- przerwy w pływaniu są dozwolone i dowolne.

- zawodnicy pływają wyłącznie prawą stroną toru (z wyjątkiem manewru wyprzedzania)

 - zawodnicy na 1500m  mają wyznaczone tory do pływania: są przydzieleni do danego toru oraz do osoby  która weryfikuje przepływany dystans i czas

 - zabrania się innym osobom pływającym przebywać na w/w torach lub utrudniać pływanie

 - wszelkie niekontrolowane wejścia do wody, skoki są zabronione

 - w innych kwestiach obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni MOSiR w Jaśle

 - nad zawodami czuwa sędzia główny imprezy – Damian Ciborowski, a nad bezpieczeństwem ratownicy WOPR.

- wszystkie wyniki będą sumowane, co da łączny rekord przepłyniętych kilometrów w tę Noc Charytatywnego Pływania.

 

NAGRODY:

- Za zajęcie miejsc od 1  do 3 w klasyfikacji indywidualnej( 1500m) wśród kobiet i mężczyzn specjalne nagrody

- każdy uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy

- osoby które przepłyną dystans 10km otrzymają specjalne statuetki

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

-organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki

-uczestnik startując na własną odpowiedzialność  automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów  organizacyjnych  IV Nocnego Charytatywnego  Pływania w Jaśle.

-uczestnik akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć lub filmów ( prasa, telewizja, internet ),    przedstawiających go jako uczestnika  IV Nocnego Charytatywnego Pływania w Jaśle, w sposób nie naruszający jego prywatności i godności

- prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi, w sytuacjach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora;

-biuro zawodów czynne od godziny 17.30  w dniu 17.11.2018r.

-szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

  1. 606 267 207

 

ZAKOŃCZENIE:

 

Impreza zakończy się w momencie braku zawodników chętnych do pływania, nie później jednak niż o godzinie 2.00 dnia 18.11.2018r.

 

Kup bilet!
Akceptujemy karty