MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE

tel.: +48 13 443 51 82   |   tel.: +48 13 446 52 04   |   mail: info@mosir-jaslo.pl

KONTRAST

CZCIONKA

2023-06-16

PARK LINOWY - INFORMACJA

 

W bieżącym roku zaplanowano realizację zadania obejmującego modernizację tras parku linowego wraz z konieczną wymianą sprzętu, tj. kaski, uprzęże, liny, lonże asekuracyjne (zgodnie z wytycznymi producenta, który dopuszcza do użytku sprzęt ochrony indywidualnej w określonym czasie, tj. 10 lat od daty wprowadzenia do użytku). Jednak w trakcie prac nad ustaleniem szczegółowego zakresu zadania pojawiła się wątpliwość, co do stanu zdrowotnego części drzew. W związku z powyższym, podjęto decyzję o dodatkowej weryfikacji zasadności i zakresu zadania poprzez wykonanie ekspertyzy dendrologicznej stanu zdrowotnego i techniczno-wytrzymałościowego 31 drzew tworzących park linowy w Jaśle.

W rezultacie wyników ekspertyzy, która wykazała, iż 5 drzew nadaje się do niezwłocznego usunięcia, 22 drzewa są niebezpieczne i nie powinny służyć dalej jako konstrukcja wsporcza dla urządzeń parku, a tylko 4 drzewa mogą nadal warunkowo służyć jako element parku linowego, na najbliższej sesji Rady Miejskiej Jasła zostanie podjęta decyzja o zabezpieczeniu środków na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu (w tym obejmujących wycinkę kilku drzew), w związku z istniejącym zagrożeniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parku tj. możliwe przewrócenie drzew czy łamanie się konarów.

Dopiero po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu, możliwe będzie udostępnienie terenu parku i toru BMX dla osób odwiedzających, natomiast nie będzie można korzystać z parku linowego w związku z m.in. utratą połączeń pomiędzy poszczególnymi przeszkodami na trasach parku.

Decyzja o możliwości podjęcia prac modernizacyjnych związanych z dalszym funkcjonowaniem parku linowego zostanie podjęta w późniejszym terminie. W związku ze zmianami charakteru obiektu ulegną zmianie dni i godziny funkcjonowania obiektu, o czym będzie informował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń na obiekcie.

Akceptujemy karty