MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE

tel.: +48 13 443 51 82   |   tel.: +48 13 446 52 04   |   mail: info@mosir-jaslo.pl

KONTRAST

CZCIONKA

2018-11-29

PRZETARG NIEOGRANICZONY - SPRZĄTANIE OBIEKTÓW MOSiR JASŁO

Miejski Ośrodkek Sportu i Rekreacji w Jaśle ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.

"Świadczenie usług serwisu sprzątającego na obiekcie Krytej Pływalni oraz pozostałych obiektach MOSiR JASŁO"

Załączniki do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZNIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZNIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ POMIESZCZEŃ NA KRYTEJ PŁYWALNI

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Aktualizacja: 7.12.2018.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Akceptujemy karty